Zut! On n'a pas cette leçon dans le dialecte . On l'a remplacé par le dialecte Est.

Dictée de phrases

Écrivez (en innu) les phrases que vous entendez

Tapez w pour le caractère ᵘ

Anutshish, nishunnu ashu nishtᵘ nissi-pishimᵘ, peikunnu ashu nishuasht ka itashtet mishta-atshitashun.

Kuei nuitsheuakanat,

Ani nitishinikashun.

Nete Ekuanitshit nutshipan.

Nineunnuepipuneshin ashu nishuaush.

Nitinniuti neme nishunnu ashu peikushteu uashtessiu-pishimᵘ, patetat-tatunnu ashu nishtᵘ ka itashtet mishta-atshitashun.

Apu shukᵘ mishta-minupanian, nitakushin.

Nitshiuen! Nika tshiuen, nika ashteieshkushin.

Nasht apu tshekuan tutaman.

Nika natshi-atussen utakussiti nishuaush tatutipaikana mak peikunnu ashu patetat e tshakashtet.

Nitshishkutamatshen. Nikatshishkutamatsheshiun. Innu-aimun nitshishkutamatshen.

Ekᵘ tshin, tshekuan etutamin? Tan eshinikashuin? Tan etatupipuneshin tshin?

Iame uenapissish! Nin, Ani.

Exercice terminé

Rejouer Choisir un exercice Retour à la liste des leçons

Statistiques